Koray Budak

Drama Eğitmeni / Hikaye Anlatıcısı

Koray Budak, Yaratıcı Drama Eğitmeni – Hikâye Anlatıcısı. Lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yaratıcı Drama Yüksek Lisans programını tamamlayarak Yaratıcı Drama alanında uzmanlığını aldı. 2015 yılında Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmenlik Programını tamamladı. Ayrıca aynı yıl içerisinde Anlatı Tiyatrosu eğitimini tamamladı (2015). Hikâye/Masal Tiyatrosu ve Hikâye anlatıcılığı üzerine projeler yazdı, eğitimler verdi. Çağdaş Drama Derneği Genel Merkezi (Ankara)’nde Kurum eğitmeni olarak 2018 yıllından bu yana Yaratıcı Drama Eğitmen Eğitimi Programını yürütmekte, 2022 yılında Başkent Üniversitesi Okulöncesi Eğitimi Yüksek Lisans programına giriş yapan eğitmen, 2021 yılından günümüze Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Eğitimde Drama derslerini yürütmektedir. Ayrıca Eğitmen, “Nezaket ve Zarafet Eğitimi Rehber Kitabı (Yaratıcı Drama)” ve Alternatif Yöntemlerle Çocuk Kitaplarındaki Değerler (Yaratıcı Drama)” Kitaplarının yazarıdır. Birçok; Bakanlık, Sivil Toplum Kuruluşları, Okullar, Bağımsız Anaokulları, Kütüphaneler, Müzeler Vb. Kurumlarda eğitimler düzenlemekte, ayrıca yetişkinlere ve çocuklara hikayeler ve masallar anlatmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi

Atölye Adı

Çocuk Edebiyatında Modern Meddah (Anlatı Sanatında Minimalist Bir Tiyatro Örneği)

Atölye Açıklaması

Çocuk edebiyatında anlatmak söz sanatı mı? yoksa performans mı ? anlatan yoksa eylem mi? anlatan anlatıcı mı oyuncu mu? Anlatı içerik mi ? yoksa eylem mi? nerden başlamalı ? nasıl anlatmalı ? çocuk edebiyatında hangi kitabı seçmeli? neye dikkat edilmeli? Çocuk edebiyatında ki nitelikli eserleri seçmek ve anlatmak için ilk adımlar bu atölye de