Alperen Sağdıç

Özel Eğitim Uzmanı

Zekeriya Alperen SAĞDIÇ, 2016 yılında Marmara Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programından lisans, 2019 yılında Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden yüksek lisans derecesine sahiptir. 2016 yılında Tohum Otizm Vakfı’nda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapmıştır. Bu görevi sırasında yetişkin otizmlilerin istihdamı ve otizmli bireyler için model grup evlerinin pilot çalışmalarını yürütmüştür. Buradaki görevlerinin ardından Biruni Üniversitesi Otizm Araştırma ve Uygulama Merkezinde OSB olan küçük yaştaki çocuklar ile klinik uygulamalar yapmıştır. Biruni Üniversitesinin ardından Binyamin Birkan Akademi’de Eğitim Koordinatörü ve Kurum Müdürü olarak çalışmış bu süreçte akademi bünyesinde faaliyet sürdüren iki farklı otizm merkezinin kuruluşunu ve yöneticiliğini yapmıştır. Ayrıca 2018-2022 yılları arasında otizmli bireylere yönelik verilen kanıt temelli uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla farklı ülkelerde ve şehirlerde bulunan özel eğitim kurumlarına otizm birimleri kurulmasında öncülük etmiştir. Alperen SAĞDIÇ 2019 yılında yazmış olduğu “Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere yüz ifadelerini tanımanın öğretiminde ayrık denemelerle öğretim ile sanal gerçeklik gözlüğü ile öğretimin etkililiğinin karşılaştırılması” isimli teziyle ülkemizde otizmli çocuklara yönelik geliştirilen ilk sanal gerçeklik uygulamasını tasarlamış ve bu konudaki ilk bilimsel çalışmayı alana kazandırmıştır. Şu anda Sobe Otizm Vakfında Eğitim Direktörlüğü görevini yürütmekte ve Maltepe Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak dersler vermektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Eğitimi Programında Doktora eğitimi tez aşamasında devam etmektedir. Öncelikli çalışma alanları olarak otizm spektrum bozukluğu, uygulamalı davranış analizi, teknoloji destekli uygulamalar, öğretmen yeterliliklerini arttırma ve mesleki gelişimlerini destekleme ile ilgilenmektedir.

Sobe Vakfı

Atölye Adı

Otizmli Çocuklara Bir Beceri Olarak: Edebiyat

Atölye Açıklaması

Bu atölyede otizmli çocuklara edebiyat ile ilgili becerilerin öğretiminde kullanılan kanıt temelli uygulamalar anlatılacak, uygulama örnekleri gösterilecek ve bu becerilerin öğretiminde kullanılan materyallerin nasıl hazırlandığı uygulamalı olarak gösterilecektir.